Identification
Nameanti spermatogenic
ChEBI IDNot Available
ChEBI NameNot Available
ChEBI DefinitionNot Available
Associations
Compounds
CompoundReference TypeReference
GossypolDATABASEDUKE
SolasodineDATABASEDUKE
NutrientsNot Available