Identification
Nameprostaglandigenic
ChEBI IDNot Available
ChEBI NameNot Available
ChEBI DefinitionNot Available
Associations
Compounds
CompoundReference TypeReference
GossypolDATABASEDUKE
Protocatechuic acidDATABASEDUKE
Caffeic acidDATABASEDUKE
p-Coumaric acidDATABASEDUKE
4-Hydroxybenzoic acidDATABASEDUKE
Ricinoleic acidDATABASEDUKE
Ferulic acidDATABASEDUKE
NutrientsNot Available