Identification
Nameanti cancer
ChEBI ID35610
ChEBI Nameantineoplastic agent
ChEBI DefinitionA substance that inhibits or prevents the proliferation of neoplasms.
Associations
Compounds
CompoundReference TypeReference
Phytic acidDATABASEDUKE
alpha-TocopherolDATABASEDUKE
KaempferolDATABASEDUKE
Gallic acidDATABASEDUKE
(S)-NaringeninDATABASEDUKE
Diosmetin 7-rutinosideDATABASEDUKE
GossypolDATABASEDUKE
VanillinDATABASEDUKE
Vanillic acidDATABASEDUKE
1H-Indole-3-methanolDATABASEDUKE
Chinese tanninDATABASEDUKE
(-)-ArctiinDATABASEDUKE
1,2-BenzenediolDATABASEDUKE
GeranylgeraniolDATABASEDUKE
Betulinic acidDATABASEDUKE
TrigonellineDATABASEDUKE
gamma-TocopherolDATABASEDUKE
(E)-ResveratrolDATABASEDUKE
Kaempferol 3-(6''-rhamnosylgalactoside) 7-rhamnosideDATABASEDUKE
Quercetin 3-rutinosideDATABASEDUKE
Caffeic acidDATABASEDUKE
Chlorogenic acidDATABASEDUKE
DaidzeinDATABASEDUKE
Vicenin 2DATABASEDUKE
Hesperetin 7-neohesperidosideDATABASEDUKE
HyperinDATABASEDUKE
ApigeninDATABASEDUKE
RhamnetinDATABASEDUKE
AllitridinDATABASEDUKE
MolybdenumDATABASEDUKE
S-AllylmercaptocysteineDATABASEDUKE
ZincDATABASEDUKE
Shikimic acidDATABASEDUKE
AnthocyaninsDATABASEDUKE
ParthenolideDATABASEDUKE
ElemeneDATABASEDUKE
Thiamine monochlorideDATABASEDUKE
LigninDATABASEDUKE
TocopherolsDATABASEDUKE
GenisteinDATABASEDUKE
2H-1-Benzopyran-2-oneDATABASEDUKE
Butanoic acidDATABASEDUKE
CurcumenolDATABASEDUKE
CurcuminDATABASEDUKE
beta-SitosterolDATABASEDUKE
Ellagic acidDATABASEDUKE
S-AllylcysteineDATABASEDUKE
Ferulic acidDATABASEDUKE
Methyl 2-propenyl trisulfideDATABASEDUKE
CurdioneDATABASEDUKE
LimoneneDATABASEDUKE
alpha-CaroteneDATABASEDUKE
CitralDATABASEDUKE
GeraniolDATABASEDUKE
SolasodineDATABASEDUKE
(R)-LimoneneDATABASEDUKE
(R)-ar-TurmeroneDATABASEDUKE
Ursolic acidDATABASEDUKE
alpha-TerpineolDATABASEDUKE
CrocetinDATABASEDUKE
beta-ElemeneDATABASEDUKE
beta-CaroteneDATABASEDUKE
BenzaldehydeDATABASEDUKE
FarnesolDATABASEDUKE
p-Mentha-1,8-dien-7-olDATABASEDUKE
Di-2-propenyl sulfideDATABASEDUKE
LuteinDATABASEDUKE
(all-E)-LycopeneDATABASEDUKE
CurloneDATABASEDUKE
IronDATABASEDUKE
IsoquercitrinDATABASEDUKE
ChlorophyllDATABASEDUKE
CurcumolDATABASEDUKE
Epigallocatechin 3-gallateDATABASEDUKE
PanaxynolDATABASEDUKE
(3R,3'R, all-E)-ZeaxanthinDATABASEDUKE
AllixinDATABASEDUKE
Methyl 2-propenyl disulfideDATABASEDUKE
NutrientsNot Available