Identification
Nameantitumor
ChEBI ID35610
ChEBI Nameantineoplastic agent
ChEBI DefinitionA substance that inhibits or prevents the proliferation of neoplasms.
Associations
Compounds
CompoundReference TypeReference
DioscinDATABASEDUKE
Phytic acidDATABASEDUKE
L-CanavanineDATABASEDUKE
AlliinDATABASEDUKE
alpha-TocopherolDATABASEDUKE
KaempferolDATABASEDUKE
Gallic acidDATABASEDUKE
Methyl gallateDATABASEDUKE
(S)-NaringeninDATABASEDUKE
GossypolDATABASEDUKE
XanthoxylinDATABASEDUKE
VanillinDATABASEDUKE
Vanillic acidDATABASEDUKE
Protocatechuic acidDATABASEDUKE
Salicylic acidDATABASEDUKE
HydroquinoneDATABASEDUKE
1H-Indole-3-methanolDATABASEDUKE
BromelainsDATABASEDUKE
Chinese tanninDATABASEDUKE
L-Ascorbic acidDATABASEDUKE
Uttronin ADATABASEDUKE
1H-Indole-3-acetonitrileDATABASEDUKE
(-)-ArctigeninDATABASEDUKE
(-)-ArctiinDATABASEDUKE
6-MethylscutellareinDATABASEDUKE
1,2-BenzenediolDATABASEDUKE
8-DeoxylactucinDATABASEDUKE
Betulinic acidDATABASEDUKE
CaffeineDATABASEDUKE
CarpaineDATABASEDUKE
(S)-DicentrineDATABASEDUKE
TrigonellineDATABASEDUKE
CardanolmonoeneDATABASEDUKE
EupafolinDATABASEDUKE
gamma-TocopherolDATABASEDUKE
d-TocopherolDATABASEDUKE
TricinDATABASEDUKE
(E)-ResveratrolDATABASEDUKE
SolamargineDATABASEDUKE
SolasonineDATABASEDUKE
Quercetin 3-rutinosideDATABASEDUKE
BergaptenDATABASEDUKE
Caffeic acidDATABASEDUKE
Chlorogenic acidDATABASEDUKE
p-Coumaric acidDATABASEDUKE
Cyanidin 3-glucosideDATABASEDUKE
JugloneDATABASEDUKE
IsoeugenolDATABASEDUKE
TaxifolinDATABASEDUKE
AnetholeDATABASEDUKE
ApigeninDATABASEDUKE
RhamnetinDATABASEDUKE
Gamolenic acidDATABASEDUKE
1-PentadeceneDATABASEDUKE
Eicosapentaenoic acidDATABASEDUKE
AllitridinDATABASEDUKE
Fumaric acidDATABASEDUKE
MolybdenumDATABASEDUKE
S-AllylmercaptocysteineDATABASEDUKE
SaponinsDATABASEDUKE
Shikimic acidDATABASEDUKE
cis-Dehydromatricaria esterDATABASEDUKE
Erucic acidDATABASEDUKE
SupinineDATABASEDUKE
ProanthocyanidinsDATABASEDUKE
alpha-CurcumeneDATABASEDUKE
AnthocyaninsDATABASEDUKE
Vitamin EDATABASEDUKE
PlumbaginDATABASEDUKE
ParthenolideDATABASEDUKE
SantamarinDATABASEDUKE
PretazettineDATABASEDUKE
LignansDATABASEDUKE
ChrysosplenetinDATABASEDUKE
alpha-MomorcharinDATABASEDUKE
beta-MomorcharinDATABASEDUKE
Oenothein ADATABASEDUKE
alpha-Humulene epoxideDATABASEDUKE
EstrogenDATABASEDUKE
EstriolDATABASEDUKE
Rugosin DDATABASEDUKE
Rugosin EDATABASEDUKE
Malic acidDATABASEDUKE
LigninDATABASEDUKE
TocopherolsDATABASEDUKE
RheinDATABASEDUKE
TestosteroneDATABASEDUKE
AjoeneDATABASEDUKE
GenisteinDATABASEDUKE
3-Butyl-1(3H)-isobenzofuranoneDATABASEDUKE
QuercitrinDATABASEDUKE
3,3',4,4'-TetrahydroxylignanDATABASEDUKE
QuercetinDATABASEDUKE
DaucosterolDATABASEDUKE
2H-1-Benzopyran-2-oneDATABASEDUKE
Butanoic acidDATABASEDUKE
Anacardic acidDATABASEDUKE
SolanidineDATABASEDUKE
EugenolDATABASEDUKE
CurcumenolDATABASEDUKE
AllicinDATABASEDUKE
Azelaic acidDATABASEDUKE
Di-2-propenyl disulfide, 9CIDATABASEDUKE
Benzyl isothiocyanateDATABASEDUKE
Biochanin ADATABASEDUKE
CurcuminDATABASEDUKE
AurapteneDATABASEDUKE
beta-SitosterolDATABASEDUKE
CapsaicinDATABASEDUKE
XanthotoxinDATABASEDUKE
Ellagic acidDATABASEDUKE
Citric acidDATABASEDUKE
PsoralenDATABASEDUKE
ErgosterolDATABASEDUKE
S-AllylcysteineDATABASEDUKE
L-CysteineDATABASEDUKE
TigogeninDATABASEDUKE
ScopoletinDATABASEDUKE
beta-SolamarineDATABASEDUKE
Ferulic acidDATABASEDUKE
Methyl 2-propenyl trisulfideDATABASEDUKE
Benzyl benzoateDATABASEDUKE
NeocnidilideDATABASEDUKE
Niveusin CDATABASEDUKE
Arjunolic acidDATABASEDUKE
Oleanolic acidDATABASEDUKE
Cucurbitacin DDATABASEDUKE
Cucurbitacin IDATABASEDUKE
CurdioneDATABASEDUKE
LuteolinDATABASEDUKE
SeleniumDATABASEDUKE
ActeosideDATABASEDUKE
Cucurbitacin BDATABASEDUKE
UvaolDATABASEDUKE
LimoneneDATABASEDUKE
LupeolDATABASEDUKE
GeranialDATABASEDUKE
CitralDATABASEDUKE
GeraniolDATABASEDUKE
EmodinDATABASEDUKE
SolasodineDATABASEDUKE
(R)-LimoneneDATABASEDUKE
(R)-ar-TurmeroneDATABASEDUKE
Ursolic acidDATABASEDUKE
LactucinDATABASEDUKE
beta-ElemeneDATABASEDUKE
beta-CaroteneDATABASEDUKE
Cucurbitacin EDATABASEDUKE
BenzaldehydeDATABASEDUKE
CarnosolDATABASEDUKE
p-Mentha-1,8-dien-7-olDATABASEDUKE
VulgarinDATABASEDUKE
alpha-HumuleneDATABASEDUKE
Di-2-propenyl sulfideDATABASEDUKE
beta-IononeDATABASEDUKE
LuteinDATABASEDUKE
ChrysinDATABASEDUKE
alpha-AmyrinDATABASEDUKE
CostunolideDATABASEDUKE
NobilinDATABASEDUKE
3-DehydronobilinDATABASEDUKE
TulipinolideDATABASEDUKE
EpoxycaryophylleneDATABASEDUKE
beta-CaryophylleneDATABASEDUKE
SqualeneDATABASEDUKE
BetulinDATABASEDUKE
(all-E)-LycopeneDATABASEDUKE
IsoliquiritigeninDATABASEDUKE
IsoquercitrinDATABASEDUKE
TetramethylquercetinDATABASEDUKE
CurcumolDATABASEDUKE
Epigallocatechin 3-gallateDATABASEDUKE
1-Isothiocyanato-2-phenylethaneDATABASEDUKE
PhosphatidylcholineDATABASEDUKE
PanaxynolDATABASEDUKE
(3R,3'R, all-E)-ZeaxanthinDATABASEDUKE
AllixinDATABASEDUKE
Methyl 2-propenyl disulfideDATABASEDUKE
Pectic acidDATABASEDUKE
beta-Sitosterol 3-O-beta-D-GlucuronopyranosideDATABASEDUKE
1,10-Epoxy-3,8-dihydroxy-4,11(13)-germacradien-12,6-olideDATABASEDUKE
Procyanidin CDATABASEDUKE
NutrientsNot Available