Survey with prize
Identification
Namebeta-adrenergic receptor blocker
ChEBI ID37962
ChEBI Nameadrenergic agent
ChEBI DefinitionAny agent that acts on an adrenergic receptor or affects the life cycle of an adrenergic transmitter.
Associations
Compounds
CompoundReference TypeReference
Chinese tanninDATABASEDUKE
L-Ascorbic acidDATABASEDUKE
BoldineDATABASEDUKE
CatechinDATABASEDUKE
EpicatechinDATABASEDUKE
Rugosin DDATABASEDUKE
Procyanidin B2DATABASEDUKE
Procyanidin B3DATABASEDUKE
Procyanidin B4DATABASEDUKE
PedunculaginDATABASEDUKE
EpigallocatechinDATABASEDUKE
Epigallocatechin 3-gallateDATABASEDUKE
GallocatechinDATABASEDUKE
1,2,6-Trigalloyl-beta-D-glucopyranoseDATABASEDUKE
1,2,4,6-Tetragalloyl-beta-D-glucopyranoseDATABASEDUKE
Tellimagrandin IDATABASEDUKE
NutrientsNot Available