Identification
Nameangiotensin converting enzyme inhibitor
ChEBI ID35457
ChEBI Nameangiotensin-converting enzyme inhibitor
ChEBI DefinitionAn EC 3.4.15.* (peptidyl-dipeptidase) inhibitor that interferes with the action of peptidyl-dipeptidase A (EC 3.4.15.1).
Associations
Compounds
CompoundReference TypeReference
IsovitexinDATABASEDUKE
FisetinDATABASEDUKE
Gallic acidDATABASEDUKE
GossypolDATABASEDUKE
Procyanidin B1DATABASEDUKE
Capsianoside CDATABASEDUKE
GlutathioneDATABASEDUKE
ArginineDATABASEDUKE
VitexinDATABASEDUKE
CatechinDATABASEDUKE
EpicatechinDATABASEDUKE
Vicenin 2DATABASEDUKE
Capsianoside IDATABASEDUKE
Capsianoside DDATABASEDUKE
ZincDATABASEDUKE
NicotianamineDATABASEDUKE
CorilaginDATABASEDUKE
SyringinDATABASEDUKE
QuercitrinDATABASEDUKE
Procyanidin B3DATABASEDUKE
Capsianside ADATABASEDUKE
Ellagic acidDATABASEDUKE
alpha-TerpineolDATABASEDUKE
OleuropeinDATABASEDUKE
alpha-TerpineneDATABASEDUKE
gamma-TerpineneDATABASEDUKE
OleosideDATABASEDUKE
IsoquercitrinDATABASEDUKE
AstragalinDATABASEDUKE
Kaempferol 3-rhamnosideDATABASEDUKE
Quercetin 3-glucuronideDATABASEDUKE
Epicatechin 3-gallateDATABASEDUKE
7-Methyl-3-methylene-1,6-octadieneDATABASEDUKE
EpigallocatechinDATABASEDUKE
Epigallocatechin 3-gallateDATABASEDUKE
GallocatechinDATABASEDUKE
Procyanidin B6DATABASEDUKE
Procyanidin C2DATABASEDUKE
NutrientsNot Available