Identification
Namecyclooxygenase-2 inhibitor
ChEBI ID50629
ChEBI Namecyclooxygenase 2 inhibitor
ChEBI DefinitionA cyclooxygenase inhibitor that interferes with the action of cyclooxygenase 2.
Associations
Compounds
CompoundReference TypeReference
KaempferolDATABASEDUKE
Salicylic acidDATABASEDUKE
CirsimaritinDATABASEDUKE
Rosmarinic acidDATABASEDUKE
(E)-ResveratrolDATABASEDUKE
Caffeic acidDATABASEDUKE
CatechinDATABASEDUKE
Cyanidin 3-glucosideDATABASEDUKE
ApigeninDATABASEDUKE
Punicic acidDATABASEDUKE
Dodecanoic acidDATABASEDUKE
Eicosapentaenoic acidDATABASEDUKE
MelatoninDATABASEDUKE
AnthocyaninsDATABASEDUKE
ParthenolideDATABASEDUKE
3-Phenyl-2-propenalDATABASEDUKE
AjoeneDATABASEDUKE
QuercetinDATABASEDUKE
EugenolDATABASEDUKE
CurcuminDATABASEDUKE
PterostilbeneDATABASEDUKE
Oleanolic acidDATABASEDUKE
EmodinDATABASEDUKE
(R)-ar-TurmeroneDATABASEDUKE
Ursolic acidDATABASEDUKE
beta-CaroteneDATABASEDUKE
CurloneDATABASEDUKE
CirsilineolDATABASEDUKE
IsothymoninDATABASEDUKE
Gallic acidDATABASECHEBI
NutrientsNot Available