Survey with prize
Identification
Nameanti staphylococcic
ChEBI ID33282
ChEBI Nameantibacterial agent
ChEBI DefinitionA substance that kills or slows the growth of bacteria.
Associations
Compounds
CompoundReference TypeReference
KaempferolDATABASEDUKE
Gallic acidDATABASEDUKE
Methyl gallateDATABASEDUKE
(S)-NaringeninDATABASEDUKE
HerniarinDATABASEDUKE
UmbelliferoneDATABASEDUKE
cis-beta-OcimeneDATABASEDUKE
1,5-Dicaffeoylquinic acidDATABASEDUKE
Caffeic acidDATABASEDUKE
AesculetinDATABASEDUKE
AllitridinDATABASEDUKE
S-AllylmercaptocysteineDATABASEDUKE
FlavonesDATABASEDUKE
TuberosinDATABASEDUKE
GentianineDATABASEDUKE
2-Propene-1-thiolDATABASEDUKE
3-Phenyl-2-propenalDATABASEDUKE
(±)-MenthoneDATABASEDUKE
Di-2-propenyl tetrasulfideDATABASEDUKE
AjoeneDATABASEDUKE
QuercitrinDATABASEDUKE
EugenolDATABASEDUKE
AllicinDATABASEDUKE
Di-2-propenyl disulfide, 9CIDATABASEDUKE
XanthotoxinDATABASEDUKE
(±)-BorneolDATABASEDUKE
alpha-PineneDATABASEDUKE
Ursolic acidDATABASEDUKE
CitronellolDATABASEDUKE
(-)-MentholDATABASEDUKE
5-Isopropyl-2-methylphenolDATABASEDUKE
1,8-CineoleDATABASEDUKE
CitronellalDATABASEDUKE
alpha-PhellandreneDATABASEDUKE
2-Isopropyl-5-methylphenolDATABASEDUKE
CycloeucalenolDATABASEDUKE
Di-2-propenyl sulfideDATABASEDUKE
AucubinDATABASEDUKE
CycloartenolDATABASEDUKE
ChrysinDATABASEDUKE
beta-CaryophylleneDATABASEDUKE
NutrientsNot Available